StartPracownie warsztatoweSzkolenieOrganizacja zajęćZajęcia pozalekcyjneUsługiKontakt

TECHNOLOGIE I KONSTRUKCJE MECHANICZNEProponowane oceny z przedmiotu

0. Rozkład materiału nauczania

1. Wymagania edukacyjne

2. Rysunek techniczny - wprowadzenie

3. Formaty arkuszy rysunkowych i przygotowanie arkusza rysunkowego

4. Grubości i rodzaje linii w rysunku technicznym. Podziałki rysunkowe

5. Organizacja miejsca pracy i technika wykonywania rysunku

6. Pismo techniczne

Ćwiczenie 1

7. Zasady rzutowania aksonometrycznego

7a. Konstrukcje geometryczne

8. Dimetria ukośna figur

9. Dimetria ukośna brył

Ćwiczenie 2

10. Zasady rzutownia prostokątnego

11.Rzutowanie prostokątne odcinka i figur

12.Rzutowanie prostokątne brył

13. Rzutownie prostokątne - ćwiczenia

Ćwiczenie 3

14. Normalny układ rzutów prostokątnych

15.Kolejność rysowania przedmiotu w rzutach prostokątnych

16. Kolejność rysowania przedmiotu w demetrii ukośnej

19.Przekroje w rysunku technicznym - wiadomości podstawowe

20.Przekrój stopniowy i łamany

Ćwiczenie 4

21.Półprzekroje

22.Skracanie rzutów przedmiotów

23.Kład i przekroje na rysunkach złożeniowych

23a.Dodatek - przenikanie brył.

Ćwiczenie 5

............................

27.Podstawowe informacje o wymiarowaniu rysunku technicznego

28.Rozmieszczenie elementów wymiarowych

29.Znaki wymiarowe

30.Wymiarowanie od bazy i łańcuchowe

31.Wymiarowanie powtarzających się elementów zarysu

32.Wymiarowanie stożków, klinów, ścięć krawędzi i pochyleń

............................

74.Tarcie ślizgowe

75.Tarcie toczne

75a.Tarcie w łożyskach ślizgowych

76.Tarcie na równi pochyłej