Metoda obwiedniowa

Metoda obwiedniowa może być wykonywana w cyklu przerywanym i ciągłym. Jednak znacznie większ ilość obróbek jest przeprowadzana w sposób ciągły.

Sposób obróbki wykorzystywany metodzie to: struganie, dłutowanie, frezowanie, przeciąganie i szlifowanie.

Narzędzia odpowiednio do obróbki to: nóż strugarski, nóż dłutownicy, frez krążkowy, frez palcowy, przeciągacz i ściernica.

Wykorzystywane obrabiarki: strugarka, dłutownica (Magga, Fellowsa), frezarka obwiedniowa, przeciągarka, szlifierka specjalna.

Zakres zastosowania: walcowe koła o zębach prostych, śrubowych zewnętrznych i wewnętrznych, stożkowe koła o zębach spiralno-łukowych, ewolwentowo-łukowych, kołowo-łukowych.