Metoda kształtowa

 

Metoda kształtowa jest wykonywana w cyklu przerywanym.

Sposób obróbki wykorzystywany metodzie to: struganie, dłutowanie, frezowanie, przeciąganie i szlifowanie.

Narzędzia stosowane odpowiednio do obróbki to: nóż strugarski, nóż dłutownicy, frez krążkowy, frez palcowy, przeciągacz i ściernica.

Wykorzystywane obrabiarki: strugarka, dłutownica, frezarka, przeciągarka, szlifierka specjalna.

Zakres zastosowania: walcowe koła o zębach prostych, śrubowych zewnętrznych i wewnętrznych.